Aggregation framework trong MongoDB

Bắt đầu từ MongoDB 2.2 chúng ta có thêm một chức năng mới gọi là Aggregation framework. Nó cung cấp cho chúng ta những phương thức mới để query và filter dữ liệu một cách linh động hơn.

Tạo Norton Ghost 11.5 cho USB gọn, nhẹ nhàng, hiệu quả

Ghost Windows ưng ý trên mạng, và thường sử dụng Onekey ghost để bung ghost, nhưng nếu trong trường hợp máy bạn có vấn đề và không thể giao tiếp với hệ điều hành thì bạn có thể sử sụng USB để cứu hộ. 

USB Safely Remove full Crack

USB Safely Remove hỗ trợ chức năng xử lý hàng loạt. Người sử dụng có thể tắt kết nối, thay đổi tên, gán thumbail cho nhiều thiết bị khác nhau trong cùng một lúc bằng cách nhập dòng lệnh.